... wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is,
opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn;
  1Kor. 2: 12Homepage NBC
Klik op deze tekst als
u meer weten over 
de laatste wijzigingen
op deze site :


12- 03- 2018 /15:25
Lijst met MP-3 studies
studies toegevoegd:

Mp3 C317 Normen en waarden.
Mp3 A638 Troas en Europa.
Mp3 A639 Getuigen van toen.


16- 02- 2018 /20:00
Lijst met MP-3 studies
studies toegevoegd:

Mp3 A637 Heiliging in Drievoud.
Mp3 C288 Veertien betere dingen.

15- 01- 2018 /19:00
Lijst met MP-3 studies
studies toegevoegd:

Mp3 C316 Zaligheid en loon..
Mp3 A636 Verlost en afvallig.

21- 12- 2017 /15:15
Lijst met MP-3 studies
studies toegevoegd:

Mp3 A635 Kribbe en Kroon.

05- 12- 2017 /16:20
Lijst met MP-3 studies
studies toegevoegd:

Mp3 A633 Gerechtvaardigd door geloof alleen.
Mp3 A634 Zaligheid.

12- 11- 2017 /16:15
Lijst met MP-3 studies
studies toegevoegd:

Mp3 C315 Hervorming?

06- 11- 2017 /17:00
Lijst met MP-3 studies
studies toegevoegd:

Mp3 A629 Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde.
Mp3 A630 Gedenkt uw voorgangeren.
Mp3 A631 Troost troost mijn volk.
Mp3 A632 Filadelfia.

18- 09- 2017 /11:45
Lijst met MP-3 studies
studies toegevoegd:

Mp3 A628 Wij bevestigen de Wet.

10- 09- 2017 /11:55
Lijst met MP-3 studies
studies toegevoegd:

Mp3 C314 Kingdom Now.

15- 08- 2017 /14:55
Lijst met MP-3 studies
studies toegevoegd:

Mp3 C313 Bijbelse Basis Begrippen.

24- 05- 2017 /10:45
Lijst met MP-3 studies
studies toegevoegd:

Mp3 A627 Tekenen der Tijden.

14- 05- 2017 /17:45
Lijst met MP-3 studies
studies toegevoegd:

Mp3 C312 Bijbel en Traditie.

10- 05- 2017 /10:45
Lijst met MP-3 studies
studies toegevoegd:

Mp3 A625 Onvermogende offers.
Mp3 A626 Geen water bij de wijn.

14- 04- 2017 /16:15
Lijst met MP-3 studies
studies toegevoegd:

Mp3 A623 Het Vaderhuis.
Mp3 A624 Verkondigt de dood des Heeren.

13- 03- 2017 /16:15
Lijst met MP-3 studies
studies toegevoegd:

Mp3 A622 De vliegende engel.
Mp3 C311 Jozef&Zn.

15- 02- 2017 /11:00
Lijst met MP-3 studies
studies toegevoegd:

Mp3 A620 Een gegarandeerde erfenis.
Mp3 A621 Te veel dak op het huis.

26- 01- 2017 /15:30
Lijst met MP-3 studies
studies toegevoegd:

Mp3 A619 Wel in maar niet van de wereld.
Mp3 C310 Ingaan en erven.Meld u aan voor site updates !! 

 

Bijbels Panorama ..... Informatie site voor bijbelstudie ! 

Het doel van deze site is Bijbelse Waarheid weer onder de aandacht van christenen te brengen. Met de kennis van de Bijbel is het binnen het Christendom helaas slecht gesteld.
Weet U het antwoord op bijvoorbeeld deze, voor een christen toch wel belangrijke punten ?

  • Waarom doet God niets aan alle ellende in de wereld ?
  • Wie was en is de Heere Jezus Christus ?
  • Wat doet de Heere Jezus Christus vandaag de dag ?

Heeft u een duidelijk en uit de Bijbel aantoonbaar antwoord op deze vragen ? Helaas zijn dit vraagstukken die door de gemiddelde christen niet meer beantwoord kunnen worden.

Zijn dit dan zulke moeilijke vragen ? Is Gods plan en werk niet te begrijpen ? Vele onwetende gelovigen geven vaak als weerwoord:
"Je kunt God niet begrijpen" , "Gods plannen zijn ondoorgrondelijk" en men  beroept zich op bijbelteksten zoals : 

Bijbeltekst Rom 11:33 en Deut. 29:29

"O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen!"  Rom. 11:33  

"De verborgene dingen zijn voor den HEERE, onzen God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen, tot in eeuwigheid, om te doen al de woorden dezer wet" Deut..29:29 


Maar het tegendeel blijkt waar te zijn. Uit de Schrift blijkt duidelijk dat deze verborgenheid nu, sinds de opstanding van Christus, aan gelovigen geopenbaard wordt. Deze "verborgene dingen" worden ons vanuit de Schrift geopenbaard, indien wij horen naar Zijn Woord zullen wij deze dingen verstaan. Het is juist de wil van God zoals beschreven staat in Kolossenzen :

Bijbeltekst Kol. 1:27 "Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid"  Kol.1:27.

 

Bent u bereid te luisteren naar Zijn Woord, 
en nieuwsgierig wat Zijn plannen zijn ?

Ga dan nu op onderzoek uit en lees de voorwaarden !


 

Voor de gelovige is Bijbelstudie noodzakelijk!

Niet om ons hoofd te vullen met theorieën en wetenswaardigheden, maar om ons hárt te vullen met het Levende Woord, opdat op ons van toepassing zou zijn: 

 

Bijbeltekst Kol. 1:27

"Ál wat gij doet, doet dat van hárte als den Heere en niet den mensen; Wetende, dat gij van den Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want gij dient de Heere Christus."

Kol. 3:23

 

De dvd's zijn verkrijgbaar op de boekentafel van het NBC.ook eventueel hier te bestellen.

ook eventueel hier te bestellen.
Tot aan de  "Opname van de Gemeente"  kunt u uw vragen en reacties via onderstaande knop versturen :