... wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is,
opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn;
  1Kor. 2: 12Homepage NBC
Klik op deze tekst als
u meer weten over 
de laatste wijzigingen
op deze site :


06- 10- 2016 /13:10
Lijst met MP-3 studies
studies toegevoegd:

Mp3 A612 Bewaarders van het Woord
Mp3 A613 De ondeelbare wet


13- 09- 2016 /14:15
Lijst met MP-3 studies
studies toegevoegd:

Mp3 C308 Uw Naam worde geheiligd


02- 08- 2016 /01:55
Lijst met MP-3 studies
studies toegevoegd:

Mp3 C307 Uw koninkrijk kome


04- 06- 2016 /00:30
Video dvd's online geplaatst19 + 25- 05- 2016 /00:01
Lijst met MP-3 studies
studies toegevoegd:

Mp3 C306 Hel, Hemel en Hiernamaals
Mp3 A611 Volharden in de Leer


04- 05- 2016 /15:50
Lijst met MP-3 studies
studies toegevoegd:

Mp3 607 Stage lopen
Mp3 608 De enige en eerste Eersteling.
Mp3 609 Eigen volk eerst.
Mp3 610 Via Troas naar Berea

13- 03- 2016 /16:20
Lijst met MP-3 studies
studies toegevoegd:
Mp3 C305 De opname en dan

10- 03- 2016 /12:10
Lijst met MP-3 studies
studies toegevoegd:
Mp3 A606 Het gebed van Elia
Mp3 B111 De brief van Jacobus

20- 02- 2016 /22:30
Lijst met MP-3 studies
studies toegevoegd:
Mp3 A604 Twee werelden
Mp3 A605 De Zoon en de Zeventigste Week

19- 01- 2016 /20:30
Lijst met MP-3 studies
studies toegevoegd:
Mp3 A602 Gods en onze lankmoedigheid
Mp3 A603 Verlost en onderweg

12- 01- 2016 /15:10
Lijst met MP-3 studies
studies toegevoegd:
Mp3 C304 Het werkende Woord

24- 11- 2015 /20:00
Lijst met MP-3 studies
studies toegevoegd:
Mp3 A600 De Gemeente, een volk van priesters

18- 11- 2015 /23:00
Lijst met MP-3 studies
studies toegevoegd:
Mp3 B106 Jeremia

16- 11- 2015 /14:25
Lijst met MP-3 studies
studies toegevoegd:
Mp3 C303 Jacob

11- 11- 2015 /11:45
Lijst met MP-3 studies
studies toegevoegd:
Mp3 A601 Geld en hemels goed

26- 10- 2015 /15:00
Lijst met MP-3 studies
studies toegevoegd:
Mp3 A599 Migratie

10+13*- 10- 2015 /17:00
Lijst met MP-3 studies
studies toegevoegd:

Mp3 A595 Beter weten in de tempel
Mp3 A596 Kwalijk bidden.
Mp3 A597 Bron van leven.
*Mp3 A598 Babylonische Mosterd
Mp3 B105 Het Evangelie van Lukas.
Mp3 C295 Het Millennium.
Mp3 C300 Abraham en zijn Zaad.
Mp3 C301 Izak.

02- 09- 2015 /15:30
Lijst met MP-3 studies
studies toegevoegd:
Mp3 A590 Geloof en goede werken.
Mp3 A591 Opbouw van de Gemeente.
Mp3 A592 Avondmaal.
Mp3 A593 Wie is toch Deze?
Mp3 A594 De 144.000 verzegelden.

27- 08- 2015 /11:45
Lijst met MP-3 studies
studies toegevoegd:
Mp3 C298 Gemeentelijke Gaven.
Mp3 C299 Licht of Duisternis.

24- 05- 2015 /11:30
Lijst met MP-3 studies
studies toegevoegd:
Mp3 B107 De profetie van Hoséa.
Mp3 B102 De 1e brief aan de Korinthiërs.

15- 05- 2015 /19:45
Lijst met MP-3 studies
studies toegevoegd:
Mp3 C274 Jozef's geschiedenissen.
Mp3 B 104 2 Samuël.

07- 04- 2015 /11:00
Lijst met MP-3 studies
studies toegevoegd:
Mp3 B108 De brief aan de Efeziërs.

21- 03- 2015 /11:30
Lijst met MP-3 studies
studies toegevoegd:
Mp3 A587 Evangelie en geloof.
Mp3 A588 Erfzonde en zo.
Mp3 A589 Erfgenaam uit koninklijk geslacht.

02- 02- 2015 /18:15
Lijst met MP-3 studies
studies toegevoegd:
Mp3 C297 Tongen, Tekenen en Tijden.

27- 01- 2015 /11:30
Lijst met MP-3 studies
studies toegevoegd:
Mp3 A584 Wat Christus nú doet.
Mp3 A585 Wonderen als tekenen.
Mp3 A586 Erfgenaam uit koninklijk geslacht.

25- 11- 2014 /16:00
Lijst met MP-3 studies
studies toegevoegd:
Mp3 A579 Open brief van Jacobus.
Mp3 A580 De duizend jaren.
Mp3 A581 Nieuwe identiteit.
Mp3 A582 Brieven over kerkhistorie.
Mp3 A583 Van moederschoot af.Meld u aan voor site updates !! 

 

Bijbels Panorama ..... Informatie site voor bijbelstudie ! 

Het doel van deze site is Bijbelse Waarheid weer onder de aandacht van christenen te brengen. Met de kennis van de Bijbel is het binnen het Christendom helaas slecht gesteld.
Weet U het antwoord op bijvoorbeeld deze, voor een christen toch wel belangrijke punten ?

  • Waarom doet God niets aan alle ellende in de wereld ?
  • Wie was en is de Heere Jezus Christus ?
  • Wat doet de Heere Jezus Christus vandaag de dag ?

Heeft u een duidelijk en uit de Bijbel aantoonbaar antwoord op deze vragen ? Helaas zijn dit vraagstukken die door de gemiddelde christen niet meer beantwoord kunnen worden.

Zijn dit dan zulke moeilijke vragen ? Is Gods plan en werk niet te begrijpen ? Vele onwetende gelovigen geven vaak als weerwoord:
"Je kunt God niet begrijpen" , "Gods plannen zijn ondoorgrondelijk" en men  beroept zich op bijbelteksten zoals : 

Bijbeltekst Rom 11:33 en Deut. 29:29

"O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen!"  Rom. 11:33  

"De verborgene dingen zijn voor den HEERE, onzen God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen, tot in eeuwigheid, om te doen al de woorden dezer wet" Deut..29:29 


Maar het tegendeel blijkt waar te zijn. Uit de Schrift blijkt duidelijk dat deze verborgenheid nu, sinds de opstanding van Christus, aan gelovigen geopenbaard wordt. Deze "verborgene dingen" worden ons vanuit de Schrift geopenbaard, indien wij horen naar Zijn Woord zullen wij deze dingen verstaan. Het is juist de wil van God zoals beschreven staat in Kolossenzen :

Bijbeltekst Kol. 1:27 "Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid"  Kol.1:27.

 

Bent u bereid te luisteren naar Zijn Woord, 
en nieuwsgierig wat Zijn plannen zijn ?

Ga dan nu op onderzoek uit en lees de voorwaarden !


 

Voor de gelovige is Bijbelstudie noodzakelijk!

Niet om ons hoofd te vullen met theorieën en wetenswaardigheden, maar om ons hárt te vullen met het Levende Woord, opdat op ons van toepassing zou zijn: 

 

Bijbeltekst Kol. 1:27

"Ál wat gij doet, doet dat van hárte als den Heere en niet den mensen; Wetende, dat gij van den Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want gij dient de Heere Christus."

Kol. 3:23

 De dvd's zijn verkrijgbaar op de boekentafel van het NBC.ook eventueel hier te bestellen.

ook eventueel hier te bestellen.

Tot aan de  "Opname van de Gemeente"  kunt u uw vragen en reacties via onderstaande knop versturen :