En het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, 
en een bewijs der zaken die men (nog) niet ziet 
Hebr. 11:1Bijbelstudie ....... Brochures.Ter ondersteuning van de bijbelstudies zijn er diverse brochures door ons verzameld en "ingepakt" in het PDF formaat. Bent u geÔnteresseerd in deze onderstaande brochures dan kunt u deze gratis downloaden en daarna openen in het programma Acrobat Reader.  Is dit programma reeds aanwezig op uw computer dan kunt u de onderstaande brochures downloaden en daarna op uw gemak bekijken en/of eventueel uitprinten. 

Heeft u dit programma niet dan moet u dit hulpprogramma (freeware) wel eerst op uw computer installeren!

  *  Installeer Acrobat Reader.

Met deze groene toets kunt u het bestand downloaden en in een door u aangegeven directory plaatsen. Als u dit "Zip" bestand daarna activeert kunt u het uitpakken naar het PDF formaat voor de Acrobat Reader.††

Om "Zip" bestanden te kunnen openen heeft u eventueel een programma zoals o.a "Winzip" nodig.
U vindt deze hier: http://www.winzip.com/downwz.htm
 

Het herstel van IsraŽl.
een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30.

Door A. Klein Haneveld. Dit is een heel bekende profetie. Het is een bekende waarheid, dat de Heer Jezus ooit terug zal keren uit de hemel. Hij zal Zijn voeten dan letterlijk en zichtbaar zetten op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten (vs 4). Het staat onomstotelijk vast, dat dat gaat gebeuren. Toch zijn er heel wat Christenen, die deze profetie helemaal niet kennen..

 
 

Brood en Beker.

Door A. Klein Haneveld. Studie over wat gewoonlijk het "Avondmaal" genoemd wordt. De Bijbel spreekt over "brood & beker" waarin niet het sterven maar het Leven van Christus centraal staat.

 
 

De dynastie van Adam.

Door A. Klein Haneveld. Systematische bijbelstudie met als onderwerp de geslachtsregisters en het erfrecht van de Zoon des Mensen.

 
 

Bruid en Bruidegom.

Door A. Klein Haneveld. Over de vraag : Wie is de de "Bruid van Christus". Is dit de Gemeente of behoort deze titel aan het gelovig overblijfsel van IsraŽl ?

 
 

Gods Programma.

Door A. Klein Haneveld.  Brochure over de het totale Heilsplan van God. Dit Heilsplan is onder te verdelen in 7 bedelingen. In "Gods Programma" worden deze 7 bedelingen toegelicht.  

 
 

Wet of genade.

Bewerkte brochure van K. Rozendal, deze is herdrukt in de NBC circulaire van november 1999. Brochure over de verschillende aspecten van de Wet en de Genade. O.a. het doel van de Wet, Christus het einde der Wet, vrij van de wet, Rechtvaardigheid zonder de Wet.

 
 

Wedergeboorte 1 - de weg er naar toe.

Door A. Klein Haneveld. Brochure over wedergeboorte, de oorsprong van de zonde, verlossing van de zonde en de zonden door de opstanding van Christus.

 
 

Wedergeboorte 2 - het nieuwe leven.

Door A. Klein Haneveld. Brochure over het nieuwe Leven dat wij ontvangen hebben in Christus. Er wordt uitgebreid behandeld hoe wij "uit God geboren" zijn, en hoe de Heilige Geest Zijn werk in ons doet.

 
 

Wedergeboorte 3 - de hoop van IsraŽl.

Door A. Klein Haneveld. Brochure over het herstel van de Joodse staat, het "dode lichaam"  en de wijze waarop een overblijfsel van het volk IsraŽl wedergeboren zal worden in de toekomst.

 
 

Wedergeboorte 4 - de hoop der schepping.

Door A. Klein Haneveld. Brochure over Genesis 1:1 en daarna 1:2 met de 7 scheppingsdagen. Hierin wordt uitgebreid ingegaan op de restitutie-leer. Een leer over de oorsprong van deze herstelde wereld uit Genesis 1:2.

 
 

Levenbrengend Woord.

Door A. Klein Haneveld.  Studie over het Woord dat Vlees geworden is. En over het Leven dat dit Woord voortbrengt. Deze brochure is uitgewerkt naar aanleiding van de bijbelstudie "Het levenbrengend Woord" van het NBC. (verkrijgbaar op cassette, CD of MP-3)
  

 
 

De antichrist is onder ons.

Door A. Klein Haneveld. Systematische bijbelstudie met als onderwerp de antichrist. Het feit dat de antichrist zich reeds kenbaar maakt, is niets bijzonders of iets om bang voor te zijn. Volgens de Schrift hebben wij als gelovigen sinds de dood en opstanding van Christus niet te strijden tegen vlees en bloed (de mens), maar tegen "geestelijke boosheden in de lucht" (de duivel en zijn engelen). 
    

 

De brochures bekijken met Adobe Acrobat Reader.

Om bovenstaande schema's te bekijken op uw computer, moet u in het bezit zijn van het programma Acrobat Reader.† Bent u niet in het bezit van dit programma dan kunt op de site van Adobe de laatste versie downloaden en op uw computer installeren.†Klik op de knop om naar de Acrobat site te gaan.

Heeft u het programma Acrobat Reader geÔnstalleerd dan kunt u de brochures aanklikken. Ze worden dan direct in dit programma geopend !

  
Tot aan de† "Opname van de Gemeente"† kunt u uw vragen en reacties via onderstaande knop versturen :